Montaż kominów izolowanych przewidzianych do pracy z indywidualnie podłączonym urządzeniem grzewczym. Kominy tego typu szeroko wykorzystywane są w przemyśle, warsztatach usługowych czy w użytkowaniu indywidualnym wszędzie tam, gdzie nie ma istniejących ciągów spalinowych czy wentylacyjnych. Poszczególne elementy systemów wykonane są z płaszcza zewnętrznego, warstwy izolacyjnej oraz wkładki nierdzewnej wewnętrznej. Kominy takie mocowane są do zewnętrznych ścian budynków, konstrukcji wsporczych lub indywidualnie projektowanych rozwiązań.

Z uwagi na ich różnorodność wykonania nadają się jako kominy do:

  • do kotłów na paliwa stałe
  • gazowe i olejowe
  • wentylacyjne czy technologiczne